Grafiti ak mesay nan Pòtoprens, Ayiti, 2001

Ou se yon gid pou yon òganizasyon ki ede moun ki sòti lòt peyi yo konnen Ayiti pi byen.
Jodi a ou mennen yon gwoup diplomat etranje yo nan yon ti tou Pòtoprens. Diplomat se patnè ou, ou se gid la. Diplomat la vle konprann kisa mesay li wè yo vle di. Fòk ou esplike. Li nesesè pou ou esplike dapre kontèks sosyal ak istorik yo. Chwazi twa mesay pou esplike epi chanje wòl yo.

• “Koudeta pa koudeta, RAMIPAC ak Titid 2001”
• “Ede pwoteje, respekte fanm paske fanm se zouti repwodiksyon”
• “21 Me fini nèt: mèdrèd”
• “Nwèl lapè”
• “Fòk kriminèl yo jije anvan eleksyon”
• “Mande poul ble. Magi: orijinal la”
• “Titid, se ou n ap tann”
• “Lapè nan vant, lapè nan tèt”
• “Mesye dam, fè planin”
• “Aristid, jèn Tokyo avè ou pou 2001 ka bon toutbon”
• “Kontra latè pral fini – Bib la pale”
• “Wè pa wè, 2001 rèd”
• “Lapè se lespwa Ayiti – COMILRÈB 8”
• “Pa gen jistis san dezokipasyon Ayiti peyi a – APN”
• “Aksyon sivik, ann ede timoun lekòl yo”
• “Nou p ap bay legen nan batay la – COMILRÈB 8”

Apre nou pratike kèk gwoup pral fè yon ti demonstrasyon devan klas la.

Return to Haitian Creole Courses