Kilti ~ Mesay politik nan Ayiti 3

(a) “Aristid, jèn Tokyo avè ou pou 2001 ka bon toutbon,” Pòtoprens, Ayiti, 2001

(b) “Koudeta, pa koudeta, RAMIPAC ak Titid 2001,” Pòtoprens, Ayiti, 2001

(c) “Wè pa wè, 2001 rèd,” Pòtoprens, Ayiti, 2001

(d) “Pa gen jistis san dezokipasyon peyi a – APN,” Pòtoprens, Ayiti, 2001

Kesyon

1. Nòt: “Tokyo” se yon katye defavorize. Kisa jèn nan katye sa a vle montre nan (a)?
2. “Koudeta, pa koudeta” nan foto (b) se yon referans ki fè nou sonje kisa?
3. Kijan nou konnen foto (c) reprezante opinyon opozisyon Aristid la? Konpare (a) ak (c).
4. Kisa ekspresyon “wè pa wè” ak “rèd” vle di nan foto (c)?
5. “Dezokipasyon” nan foto (d) se yon referans ki fè nou sonje kisa? Eske Ayiti toujou okipe?
6. Ki rapò genyen ant “jistis” ak “dezokipasyon”?

Foto yo pa Benjamin Hebblethwaite

Return to Haitian Creole Courses