Ti Koze 9

konmès ~ commerce
farin ~ flour
pote abò yo ~ carry on board
lò ~ gold

flibistye ~ pirate
batiman a vwal ~ sail boat
parèt tèt li ~ made itself appear
fonse sou ~ to pounce on; to jump on; to attack
kwòk ~ metal grips for climbing

kou ~ as soon as
pete ~ break out; burst out
genyen ~ win
kache ~ hide
tann ~ wait

lakòt ~ the coast

Return to Haitian Creole Courses