Ti Koze sou Istwa Peyi d Ayiti, chapit 15

mèg tankou yon tako = skinny as a board
“ Fatra Baton” = “Trash Stick”
donte = tame

parenn = god-parents
trete = to treat animals
remèd fèy = herbal remedies
reskonsab = the responsible person
fè konfyans = to place trust in someone
kondi chwal = ride horses; coachman

lapriyè = pray
santi alèz = feel comfortable
plis pase = more than
manke = lacking
konsèy chofe tèt esklav yo = the advice of inciting the slaves

Return to Haitian Creole courses