Sòt la

Pale nan Bwa Djetavana konsènan nèg pòv la:
1
Pou moun ki pa ka dòmi, nwit la long. Pou moun ki bouke, wout la long. Pou moun òdinè ki pa konnen anyen nan Dama sen an, samsara long.

Pale nan Radjagra:
2
Si ou pa ka jwenn yon konpay ki egal ou oubyen ki pi bon pase ou menm, vwayaje pou kont ou – pa vwayaje ak yon moun sòt.

Pale nan Sravasti a Nanda:
3
Sòt la pare tèt li nan ap panse: “Sila yo se pitit mwen yo, sa a se richès mwen.” Men li menm li pa menm pwòp posesyon pa l la, alò ki sa ou ka di sou pitit li yo ak richès li a?

4
Yon sòt ki konsyan se moun sòt li ye omwens konnen otan. Men sòt ki fyè de konesans li a merite pote non sòt la.

Pale nan Bwa Djetavana konsènan Oudayi:
5
Yon sòt te mèt asosye ak saj yo pandan tout lavi li, men l p ap janm konprann Dama a. Èske kiyè bwa a [ladel] kapab goute soup la?

6
Yon nonm ki entelijan te mèt rankontre saj yo pou jis yon moman oswa de, men l konprann Dama a vit, menm jan lang lan goute soup la.

Pale nan Rajagra:
7
Sòt ak mechan yo se pwòp pi move lènmi yo ye. Yo fè aksyon ki mal ki pral fè fwi anmè yo donnen.

8
Pa fè aksyon ou pral regrèt pita: aksyon sila yo ki pral vin plen doulè ak lamizè nan lavni an.

9
Fè aksyon sila yo ou p ap janm regrèt: aksyon ki pral vin plen lajwa ak kè kontan nan lavni.

Pale nan Bwa Djetavana konsènan Utpalavana:
10
Jiskaske yon zak ki mal vin rèk, sòt la ka twouve l dous kou myèl. Men lè mal la vin fèt, lè sa a sòt la fèt pou l soufri.

Pale nan Bwa Banbou a konsènan flannè [wanderer] Djambouka:
11
Mwa apre mwa sòt la jwe wòl asetik la, ap manje manje l ak pwent yon wozo [blade of grass]. Men li pa vo menm yon ti kal nan yon ti kal konpare ak sila yo ki delibere sou Ansèyman yo.

12
Yon zak ki mal se tankou lèt: petèt li p ap vin anmè touswit. Yon zak ki mal boule [smolder] tankou chabon tere ki pral boule ou yon lòt jou.

Pale nan Bwa Banbou:
13
Pou tout tan sòt la ap demontre konesans san sans, sa a pral retonbe sou tèt li pou l detwi sa li genyen ki bon an.

Pale a Soudama nan Bwa Djetavana:
14
Sòt la anvi sa ki pa egziste: gwo ran pami mwàn yo, pou li lidè pami sila yo ki an retrèt, pou li toujou resevwa onè nan kay zòt.

15
“ Kite ni mwàn yo ni manm tanp lan kwè se mwen ki chef tout sa ki fèt enpi sa ki kite san l pa fèt.” Se konsa sòt la panse, l ap ogmante dezi li, fyète l, l ap twonpe tèt li.

Pale nan Sravasti konsènan Tisya:
16
Chemen ki mennen nan vin yon gwo chabrak nan lemonn nan se yonn, chemen ki mennen nan nivana a se yon lòt toutbon. Mwàn ki swiv ansèyman Bouda yo konprann byen klè diferans lan. Alò pa pran okenn plezi nan rekonesans, men louwe detachman!

Return to Ben Hebblethwaite's homepage