University of Florida's Journal of Intermediate Haitian Creole
Assistant Professor: Benjamin Hebblethwaite, hebble@ufl.edu

Esè el
èv yo te ekri an 2007 sou Eskrab epi Iv Dejan nan kreyòl ayisyen
(Nou pa prezante yo nan okenn lòd espesifik):

1. Daphney_Pascal.pdf
Jwèt Eskrab: Yon Pwogrè Pou Pèp Ayisyen

2. Emmanuel Fortune.pdf
Dejan Pou Prezidan: Yon Chanpyon Lekòl an Kreyòl

3. Lenhs Louis.pdf
Eskrab an Ayiti

4. Leticia Casseus.pdf
Eskrab nan Peyi d Ayiti

5. Maisha Champagne.pdf
Yon Chans Pou Yon Chanjman

6. Merline Dieujuste.pdf
Yon Chanjman nan Peyi Ayiti

7. Mynoucka LaFalaise.pdf
Ki Koze Alfabetizasyon Sa?

8. Rachel Lucas.pdf
Enpòtans jwèt eskrab nan peyi Ayiti

9. Theresa Murray.pdf
Mo Kwaze ak Iv Dejan


Go back to Haitian Creole classes at the University of Florida

Go to Benjamin Hebblethwaite's homepage

 This page was created December 12, 2007